Ναύπακτος: Μελέτη για κατασκευή Πίστας BMX και SCATE στο Αλσύλλιο Γριμπόβου

Παρελήφθη από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου η μελέτη κατασκευής πίστας για χρήστες Αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (ΒΜΧ, SCATE κλπ)και συγκεκριμένα κατασκευή πίστας από σκυρόδεμα με νέες αναβαθμισμένες ρόμπες, εντός του Αλσυλλίου Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας.

Η όλη κατασκευή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και επίσης περιλαμβάνει μεταλλική περίφραξη, ενώ εξασφαλίζονται οι κανόνες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Η μελέτη εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας, έχει προϋπολογισμό 434.869,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD», ΔΡΑΣΗ 19.2.4 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Το ΔΛΤΝ θα προωθήσει την μελέτη για αδειοδότηση σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Please follow and like us: