Ξεκινά σήμερα η υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθημάτων, για ανάθεση διδακτικού έργου στα Δημόσια ΙΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή αίτησης-δηλώσης μαθημάτων, είναι δυνατή μόνο για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., τα οποία έχουν ήδη οριστικοποιήσει το Μητρώο τους. Η αίτηση-δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου, στην επιλογή του μενού [Δήλωση μαθημάτων].

Περισσότερα