Τηλεοπτικό σποτ για το A’ Forum Ανάπτυξης

Στις 16 και 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το A Forum Ανάπτυξης.

Χωρίς τίτλοΟι φορείς κι ο επιχειρηματικός κόσμος της Αιτωλοακαρνανίας, ενώνονται, συζητούν και αναδεικνύουν τον μοναδικό φυσικό πλούτο που χάρισε απλόχερα η φύση στην περιοχή, τη λίμνη Τριχωνίδα στα πλαίσια του Ά FORYM Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχοντικό της Λίμνης στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου. Περισσότερα

Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου: Πριν και μετά

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το Δήμο Αγρινίου, οι εργασίες καθαρισμού (με μηχανήματα και πεζούς χειριστές) των αλσυλλίων, δημοτικών οικοπέδων, ρεμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια κλπ) από  χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά (σκουπίδια, μπάζα, ογκώδη απορρίμματα κλπ.) καθώς και ο ευπρεπισμός και ο καθαρισμός πάρκων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

DSC_0102Να σημειωθεί ότι το Πάρκο Αγρινίου και η ολοκλήρωσή του είναι ένα ζήτημα που επικρατεί εδώ και 2 περίπου χρόνια, ήδη από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Το πλάνο για το ποια θα είναι η τελική όψη του Πάρκου έχει δοθεί στη δημοσιότητα μέσω εικόνων εδώ και πολύ καιρό, χωρίς όμως να έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις για την ολοκλήρωση του έργου. Περισσότερα

Εμπορικός Σύλλογος: Απόφαση για το πενθήμερο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου «Ο Ερμής» πραγματοποιεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

αγορα

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου σας καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρα  6:30 μμ, στο Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1) με αποκλειστικό θέμα:

Συζήτηση και απόφαση σχετικά με το θερινό πενθήμερο για το 2015».

 

Κ.Π. Οδυσσέας: Προκήρυξη θέσης ψυχολόγου

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτ/νίας «Οδυσσέας» (σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.) προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού – Ψυχολόγου, με σύμβαση αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Πρόληψης.

ps43Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήματος Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος

• Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις Ουσιοεξαρτήσεις.

2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις Ουσιοεξαρτήσεις.

3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε Προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.

4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις

7) Δίπλωμα οδήγησης

Επισημάνσεις:

Για την πρόσληψη απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:

Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.

5. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:

• Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

• Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

• Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, οδός Φλώρας Καραπαπά 3 στο Αγρίνιο, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10.00 με 13.00 από τις 05/05/2015 μέχρι και 26/05/2015.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (www.kp-odysseas.gr)όπου έχουν αναρτηθεί η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης καθώς και στα τηλέφωνα 26410-55275 & 26410- 28770.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 

Συγκριτικά αποτελέσματα Β’ ΕΛΜΕ

Ακολουθούν τα συγκριτικά αποτελέσματα στις εκλογές της Β’ ΕΛΜΕ κατά το 17ο Συνέδριο:
Χωρίς τίτλο

Αστακός: Ημερίδα για την σχολική βία

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Αστακού σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας «Διάπλαση», πραγματοποιεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Αστακού,σε ενημερωτική εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Η βία στο σχολείο και η αντιμετώπισή της».
ενδοοικογενειακή-βίαΤο θέμα θα εισηγηθεί ο κ. Βασίλειος Σταμάτης, Ψυχολόγος M.Sc., Επιστημονικός Διευθυντής της «Διάπλασης».

Κλειστή την Παρασκευή η γέφυρα Μπανιά

Κλειστή το πρωί της Παρασκευής η Γέφυρα Μπανιά λόγω εργασιών.

49577543

Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Παρασκευή 8/5/2015 η επαρχιακή οδός Ναυπάκτου- Θέρμου, στην Γέφυρα Μπανιά, θα παραμείνει κλειστή λόγω εργασιών επισκευής και συντήρησής της. Περισσότερα

Υπ. Εσωτερικών: 103 εκατ. ευρώ για τους δήμους

Το ποσό των 102.942.484 ευρώ κατανέμει από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήμους της χώρας το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ευρωΤο συγκεκριμένο ποσό, το οποίο και τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είναι η πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, για την κάλυψη των γενικών δαπανών τους, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μισθοδοσία προσωπικού (παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, Βοήθεια στο Σπίτι-Κοινωνική Μέριμνα για ΑμεΑ, μόνιμο προσωπικό κ.λπ.). Περισσότερα

Ναύπακτος: Περιπολικά με καρότσα

Από σήμερα φαίνεται να ξεκίνησε η παράδοση  των νέων περιπολικών – αγροτικών της ΕΛΑΣ αν  και δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποια επίσημη ενημέρωση για να δούμε για το που πηγαίνουν.

11210208_10206742773631499_1574460282_n

Σήμερα πάντως είδαμε αρκετά να διασχίζουν τους δρόμους της Αιτ/νιας και μερικά να είναι σταθμευμένα στο Περιθώρι όπου και ο φακός του Nafpaktia news.gr τα αποθανάτισε τις επόμενες ημέρες  αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ  για το που παραδόθηκαν.

 

 

Σεμινάριο για κτηνιάτρους στο Μεσολόγγι

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για κτηνιάτρους για ελέγχους σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

119-1-0901

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι στις 13 Μαΐου 2015, και ώρα 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (πρώην Νομαρχία), στο Μεσολόγγι, εκπαιδευτικό σεμινάριο σε ελεγκτές κτηνιάτρους από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και τη Διεύθυνση ΚΑΦΕ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περισσότερα