Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος

Ο Απόστολος Ιάκωβος ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και πρεσβύτερος αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Καταγόταν κι αυτός από την Βησθαϊδά της Γαλιλαίας.
30
Ασχολούνταν με την αλιεία μαζί με τον Ιωάννη, έχοντας και οι δύο μαζί τους και τον πατέρα τους, καθώς και πολλούς εργάτες. Είχαν δικό τους πλοίο και συνεργάτης τους ήταν και ο Απόστολος Πέτρος. Παρ’ όλα αυτά όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιησού «ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ» ( Μαρκ. 1, 20).

Ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωάννη επέδειξαν μεγάλο ζήλο ως Μαθητές του Κυρίου. Γι’ αυτό και εκλήθησαν υιοί βροντής και έγιναν μάρτυρες πολλών μεγάλων γεγονότων, που δεν τα εβίωσαν οι άλλοι Απόστολοι. Έγιναν αποκλειστικοί μάρτυρες της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Είδαν την θαυμαστή ανάσταση της θυγατέρας του αρχισυνάγωγου Ιάρειου και είχαν την ευλογία να προσκληθούν από τον Ιησού κοντά Του κατά τις ώρες της προσευχής και της αγωνίας Του στο κήπο της Γεσθημανή.

Η οικειότητα αυτή οδήγησε προφανώς τον Ιάκωβο με τον αδελφό του Ιωάννη να ζητήσουν μέσω της μητέρας τους από τον Κύριο πρωτοκαθεδρία στην εγκόσμια βασιλεία Του, παρανοώντας την αποστολή του Μεσσία. Οι δύο Μαθητές εζητούσαν από τον Χριστό δόξα με ανθρώπινα κριτήρια, έχοντας κατά νου ότι η Βασιλεία Του είναι αισθητή. Ο Χριστός όμως, διορθώνοντας την εσφαλμένη δοξασία τους, υποδεικνύει την πραγματική και αιώνια δόξα, η οποία διέρχεται μέσα από το «ποτήριον», που είναι τα Πάθη και ο Σταυρός. Γι’ αυτό τους λέγει: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεὶν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι;».

Μετά την Πεντηκοστή ο Απόστολος Ιάκωβος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Μεγάλο πλήθος ανθρώπων μεταστρεφόταν στη νέα πίστη και άλλαζε τρόπο ζωής χάρη στο έργο του Ιακώβου. Αυτό εθορύβησε ιδιαίτερα τους άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι, το έτος 44 μ.Χ. τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν, ως αμνό, με διαταγή του Ηρώδου του Αγρίππα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἀπόστολε ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Γόνος ἅγιος, βροντῆς ὑπάρχων, κατεβρόντησας, τὴ οἰκουμένη, τὴν τοῦ Σωτῆρος Ἰάκωβε κένωσιν, καὶ τὸ ποτήριον τούτου ἐξέπιες, μαρτυρικῶς ἐναθλήσας Ἀπόστολε, ὅθεν πάντοτε, ἐξαίτει τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Φωνῆς θεϊκῆς, ἀκούσας προσκαλούσης σε, ἀγάπην πατρός, παρεῖδες καὶ προσέδραμες, τῷ Χριστῷ Ἰάκωβε, μετά καί τοῦ συγγόνου σου ἔνδοξε, μεθ᾽ οὗ καὶ ἠξιώθης ἰδεῖν, Κυρίου τήν θείαν Μεταμόρφωσιν.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Χριστῷ μαθητευθείς, καὶ πιὼν τὸ ἐκείνου, ποτήριον σοφέ, ὥσπερ ἔφη σοι μάκαρ, μαχαίρᾳ Ἰάκωβε, ἀπεκτάνθης Ἀπόστολε· ὅθεν ἅπασα, ἡ Ἐκκλησία χορεύει, ἑορτάζουσα, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἐν ᾗ εὐφημοῦμέν σε.

Ὁ Οἶκος
Ὡς ἁλιεὺς λογικῶν ἰχθύων, τῷ δικτύῳ Τρισμάκαρ τῶν σεπτῶν εὐχῶν βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, τὴν πάλαι ὑφ’ ἡδονῶν θηρευθεῖσαν τῶν τοῦ βίου ἵνα ἀκλινῶς διελθὼν τὸν ὑπόλοιπον χρόνον μου, ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, καὶ δοξάσω τὸν βίον τὸν ἄμεμπτον, ὃν ἐκτελέσας ἐπὶ τῆς γῆς, ἠξιώθης ἐπ’ ὄρους θεάσασθαι, Κυρίου τὴν θείαν Μεταμόρφωσιν.

Μεγαλυνάριον
Ἡ τῶν ἀπορρήτων θεία βροντή, ὁ ἐν Θαβωρίῳ, ἐπακούσας φωνῆς Πατρός, καὶ βροντοφωνήσας, ἡμῖν τὴν σωτηρίαν, Ἰάκωβος ὁ μύστης, Χριστοῦ ὑμνείσθω μοι.

saint.gr
Please follow and like us:

Αιτωλικό: Τοποθέτηση φωλιάς πελαργών

Μετά από αίτημα της εθελοντικής ομάδας Ορνιθοπαρατηρητές Μεσολογγίου στην ΔΕΔΔΗΕ, έγινε σήμερα η τοποθέτηση της Φωλιάς στο Αιτωλικό.
DSC03480
Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η λέξη πελαργός είναι σύνθετη από τις λέξεις “πελός” (που σημαίνει μαύρος) και “αργός” (πού σημαίνει λευκός) και ανταποκρίνεται τελείως στο ασπρόμαυρο χρώμα αυτού του πουλιού. Πραγματικά το φτέρωμα του είναι λευκό και τα ερετικά φτερά και τα μεγάλα καλυπτήρια της φτερούγας, μαύρα. Μόνο το μακρύ, παχύ και ίσιο ράμφος του, καθώς και τα πόδια του είναι κόκκινα.

DSC03479Πιθανότητες σύγχυσης στην αναγνώριση του όταν πετά σε μεγάλα ύψη, υπάρχουν με τον Ροδοπελεκάνο (Pelecanus onocrotalus), παρά τις διαφορές ράμφους και ποδιών, καθώς και με τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), λόγω της ασπρόμαυρης διαφοράς όταν τα παρατηρούμε από κάτω.

DSC03477Συνήθειες και παρουσιαστικό

Ο πελαργός είναι ένα αρκετά μεγάλο και ογκώδες ημερόβιo πουλί, πού το μήκος του ξεπερνάει το ένα μέτρο, οι φτερούγες του έχουν άνοιγμα δύο μέτρα και το βάρος του φτάνει τα τέσσερα κιλά περίπου. Είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πουλί κυρίως της πεδινής, συχνά όμως και της ημιορεινής ελληνικής υπαίθρου, που το συναντάμε να φωλιάζει κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς, σε περιοχές με υγρότοπους, πλημμυρισμένους ορυζώνες, λιβάδια και καλλιέργειες.

Προτιμά να τρέφεται σε ρηχά και στάσιμα νερά, σε λίμνες, λιμνοθάλασσες, λιμνούλες και ρυάκια. Αποφεύγει ψυχρές και υγρές περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία καθώς και εκτάσεις με πυκνή βλάστηση. Σπάνια κολυμπάει. Οι μακριές και φαρδιές φτερούγες του είναι κατάλληλες για ανεμοπορία. Αν και προτιμάει ν’ ανεμοπορεί, πετάει συχνά με αραιά φτεροκοπήματα και τεντωμένα ελαφρά προς τα κάτω τα πόδια του, τα οποία, μαζί με την κοντή και στρογγυλωπη ουρά του, του χρησιμεύουν για πηδάλιο.

DSC03481Οι πελαργοί, καθώς και άλλα μακροπόδαρα πουλιά, διανυχτερεύουν στο πάνω μέρος των δέντρων. Όταν αναπαύεται, δεν βάζει το κεφάλι του κάτω από τις φτερούγες, αλλά μέσα στους ώμους και αφήνει το ράμφος του να κρέμεται πάνω στο διπλωμένο λαιμό του, ενώ συνήθως κρύβει συγχρόνως το ένα του πόδι κάτω από τις φτερούγες της κοιλιάς του. Στη στάση αυτή, που δεν είναι καθόλου κουραστική, γιατί το πόδι του διπλώνει σαν ένας σουγιάς ασφαλείας και παραμένει διπλωμένο χωρίς να καταβάλει καμιά μυϊκή προσπάθεια, μπορεί να μείνει πολλή ώρα ακίνητος. Μπορεί επίσης να βαδίζει σε βαλτώδες έδαφος χωρίς να βουλιάζει, γιατί ανάμεσα στη τρία δάχτυλα του ποδιού του που διευθύνονται προς τα εμπρός, υπάρχει μια μεμβράνη, που φτάνει σχεδόν ως το άκρο τους. Το τέταρτο δάχτυλο διευθύνεται προς τα πίσω.

DSC03482Είναι πολύ σιωπηλός, γι’ αυτό και στην αρχή πίστευαν ότι είναι βουβός. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις τον άκουγαν να βγάζει μία λαρυγγώδη κραυγή ή ένα σφύριγμα. Όταν οργίζεται ή στην αναπαραγωγική περίοδο εκδηλώνει τη διέγερση του με ένα περίεργο τρόπο. Αναδιπλώνει πολλές φορές το μακρύ λαιμό του προς τα πίσω, ώσπου το κεφάλι να αγγίξει τη ράχη του και κατόπιν το ξαναφέρνει προς τα εμπρός και κάτω, κάνοντας συγχρόνως ένα γοργό κροτάλισμα.

DSC03474Το αρσενικό μοιάζει πάρα πολύ με το θηλυκό. Συνήθως όμως είναι λίγο μεγαλύτερο και έχει ράμφος πιο μακρύ, πιο χοντρό και στο άκρο του είναι λίγο κυρτό προς τα πάνω. Γι’ αυτό, μόνο όταν το αρσενικό και το θηλυκό βρίσκονται το ένα πλάι στο άλλο, μπορεί κανείς με κάποια πείρα, και όχι πάντοτε, να ξεχωρίσει τα δυο φύλα.

Κάθε χρόνο, μια ορισμένη πάντα εποχή, το Μάρτιο, μας έρχονται οι πελαργοί για να ζευγαρώσουν, να γεννήσουν τ’ αυγά τους και να φύγουν πάλι το φθινόπωρο.

DSC03467

DSC03470

DSC03471

DSC03472

 

Please follow and like us:

1ος Μαραθώνιος Κανόε Καγιάκ…

… στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού. 

kagiak01

   Τον 1ο Μαραθώνιο Κανόε Καγιάκ στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο  Μεσολογγίου και τον Ν.Ο. Αιτωλικού το Σάββατο 27 Ιουνίου. Περισσότερα

Please follow and like us:

Ναύπακτος: Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Παρασκευή 1η Μαϊου 2015 και ώρα  μ.μ, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της «Έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» του Κώστα Κοτσανά, η οποία φιλοξενείται στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου με τη συμμετοχή της Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας «Μίκης Θεοδωράκης».

ναυπακτοςΣτην εκδήλωση θα βραβευθεί για το έργο του ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ναυπάκτου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», συμπολίτης μας Θανάσης Θεοδωρόπουλος. Περισσότερα

Please follow and like us:

Ο Φ.Δ.Υ.Α. στο Let’s do it Greece

 Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στην εθελοντική εκστρατεία Lets do it Greece. 

περιβάλλον

Μήνυμα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης έστειλε ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, συμμετέχοντας την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στην μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού “Let’s do it Greece”. Περισσότερα

Please follow and like us:

“Οι Εκδικητές 2” στον Άνεσις

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος “Άνεσις” από την Πέμπτη 30 Απριλίου  2015 θα προβάλει την ταινία: “Οι Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron”.

Χωρίς τίτλο

 Η ταινία που θα κάνει το 2015 κινηματογραφικά αξέχαστο δεν είναι άλλη από την επιστροφή των Εκδικητών, αυτή τη φορά με ακόμα μεγαλύτερη ομάδα και όχι έναν, αλλά δύο εντυπωσιακούς αντιπάλους. Στα χνάρια της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της πρώτης ταινίας, το Οι Εκδικητές: H Εποχή του Ultron επιστρατεύει τους ατρόμητους Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson) και Hawkeye (Jeremy Renner) και συμπληρώνει την υπερηρωική παρέα με τους Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) και Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Απέναντι τους θα συναντήσουμε τον Ultron με την απόκοσμη φωνή και όψη -με τη μέθοδο του performance capture- του James Spader καθώς και τον Thanos (Josh Brolin) Περισσότερα

Please follow and like us:

Καθαρισμός βυθού στο λιμένα Βόνιτσας

Την Κυριακή 03/05/2015 και ώρα 10:30 ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας σε συνεργασία με το σύλλογο δυτών Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας διοργανώνει καθαρισμό βυθού στο λιμένα Βόνιτσας.

AFISA VYTHOS curvesΣκοπός της δράσης είναι αφενός να απαλλάξουμε την αγαπημένη μας θάλασσα από τα απορρίμματα που κείτονται στο βυθό και αφετέρου η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περισσότερα

Please follow and like us:

Το Hellas Rally Raid Lepanto 2015

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η  Hellas Rally  θα συνδιοργανώσουν  από 4/5/2015 ως 10/5/2015 το Hellas Rally Raid Lepanto 2015.

140507_hellas_bikes_3

Σημαντικότατη είναι  η τουριστική προβολή της Δυτ. Ελλάδας και ειδικότερα της Ναυπάκτου-Lepanto και των ορεινών διαδρομών της ευρύτερης περιοχής  στο εξωτερικό, καθώς το αθλητικό αυτό γεγονός καλύπτεται δημοσιογραφικά από ξένα και εγχώρια Μ.Μ.Ε. Συμμετέχουν ομάδες από Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισραήλ, Τουρκία κλπ., περίπου 700 άτομα που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2014 και ώρα 20:00 στο λιμάνι της Ναυπάκτου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης. “Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα   160 πληρώματα με τα οχήματά τους που προέρχονται  από 18 χώρες του κόσμου και θα διασχίζουν καθημερινά ειδικές διαδρομές  με αφετηρία και τερματισμό την ιστορική καστροπολιτεία της Ναυπάκτου”.

 

Please follow and like us:

Νίκη για τον Σκακιστικό Σύλλογο της ΓΕΑ

Στα πλαίσια του κυπέλλου Ελλάδος της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου ο σκακιστικός σύλλογος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου στο πρώτο γύρο του θεσμού την Κυριακή 26 Απριλίου αντιμετώπισε την ομάδα του ΑΣΟ Αιγίου.

P1040054Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε 4-0. Για την ομάδα της ΓΕΑ αγωνίστηκαν οι: Τζότζολης Μπάμπης, Κολοβός Γρηγόρης, Πεζούλας Κυριάκος και ο Κουτσούκης Κώστας. Περισσότερα

Please follow and like us:

Άγιοι Εννέα Μάρτυρες εν Κυζίκω

Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες της Κυζίκου δηλ. ο Θεόγνις, ο Ρούφος, ο Αντίπατρος, ο Θεόστιχος, ο Αρτεμάς, ο Μάγνος, ο Θεόδουλος, ο Θαυμάσιος και ο Φιλήμονας καταγόταν από διάφορους τόπους.

Συνελήφθησαν όμως όλοι μαζί στη Κύζικο την περίοδο των διωγμών. Όταν οδηγήθηκαν μπροστά στον τοπικό άρχοντα επέδειξαν θαυμαστή γενναιότητα και υπερασπίσθηκαν με παρρησία και θάρρος την πίστη τους. για το λόγο αυτό και για να καμφθεί το σθένος τους ρίχθηκαν στη φυλακή.

AgioiEnneaMartyres01Εκεί χωρίς νερό και ψωμί προσευχόταν και δοξολογούσαν τον Κύριό τους ο οποίος τούς αξίωσε να υποφέρουν για Εκείνον και ο ένας έδινε θάρρος στον άλλον. Όταν ο άρχοντας από τη φυλακή και τούς ρώτησε για τελευταία φορά αν επιμένουν να πιστεύουν στο Χριστό όλοι «εν ενί στόματι και μία καρδία» του απάντησαν ότι προτιμούν το μαρτύριο από το να αρνηθούν τον Πλάστη και Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου. Έξαλλος από οργή ο άρχοντας διέταξε αμέσως τον αποκεφαλισμό τους χαρίζοντάς τους την ουράνια δόξα.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τὴ συμφωνία, ἐννεάριθμος, Μαρτύρων δῆμος, ἐν Κυζίκῳ ἱερῶς ἠνδραγάθησε, τὸν γὰρ Ὑπέρθεον Λόγον κηρύξαντες, ὑπὲρ αὐτοῦ ὡς ἀμνοὶ σφαγιάζονται, ὅθεν ἄφεσιν, αἰτοῦνται ἠμὶν καὶ ἔλεος, τοὶς μέλπουσιν αὐτῶν τὴν θείαν ἄθλησιν.
saint.gr
Please follow and like us: