14ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε.

Το 140 συνέδριό της θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

επιχειρησεις 1«Αγαπητέ Συνάδελφε,

σε προκαλούμε στο 14ο Ειδικό Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) και στην 11η Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που θα πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο, από τις 12 έως 14 Μαρτίου  2015, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (οδός Παπαστράτου 53 Σμύρνης). Το Συνέδριο επικεντρώνεται στην Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία υπαίθρου, με χρήση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων

(http://www.deapt.upatras.gr/multicriteria_decision_analysis_conference/eng/Home.htm).

Η 11η Συνάντηση διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών και κύριο στόχο της αποτελεί η παρουσίαση των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο αυτό από Έλληνες ερευνητές. Η συνάντηση θα δώσει επίσης στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δεχτούν σκέψεις και προτάσεις για βελτίωση της δουλειάς τους από ειδικούς αυτής της επιστημονικής περιοχής, να ενημερωθούν για τις πλέον σύγχρονες τάσεις και μεθοδολογικές εξελίξεις στο πεδίο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων και να συζητήσουν θέματα που αφορούν σε πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι κύριες μεθοδολογικές θεματικές ενότητες της Συνάντησης, χωρίς αυτό να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές, είναι:

 • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
 • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
 • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
 • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός στόχων
 • Μοντελοποίηση προτιμήσεων
 • Πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 • Πολυκριτήριες προσεγγίσεις στη λήψη ομαδικών αποφάσεων
 • Ανάλυση ευρωστίας
 • Ανάλυση ευστάθειας
 • Πρακτικές εφαρμογές της πολυκριτήριας θεωρίας
 • Ασαφής πολυκριτήρια θεωρία
 • Θέματα συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων
 • Μεθοδολογίες υπεροχής
 • Διδασκαλία πολυκριτήριας θεωρίας

 

Ταυτόχρονα, στο αντικείμενο της Συνάντησης περιλαμβάνονται εφαρμογές της πολυκριτήριας ανάλυσης στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων και μελετών περιπτώσεων. Ως ενδεικτικά πεδία εφαρμογών αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση παραγωγικών συστημάτων
 • Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Διαχείριση φυσικών πόρων, ενέργειας και περιβάλλοντος
 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Μάρκετινγκ
 • Μεταφορές
 • Ναυτιλία
 • Άμυνα
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση και οικονομική διαχείριση.

Επιπρόσθετα, εργασίες «Μονοκριτήριας Βελτιστοποίησης» είναι επίσης ευπρόσδεκτες.

Η γλώσσα διεξαγωγής του συνεδρίου είναι η Eλληνική/Aγγλική.

Υποβολή και Δημοσίευση Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περίληψη της εργασίας τους έως τις 25 Φεβρουαρίου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeee.deapt@gmail.com. Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική/Αγγλική γλώσσα έχοντας χρησιμοποιήσει MS-Word (σε μορφή .doc ή .docx), και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) τίτλος εργασίας,

(2) ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση,

(3) περίληψη (έως 600 λέξεις) στην οποία θα περιλαμβάνονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης και τα αποτελέσματα.

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές μετά από κρίση, θα δημοσιευτούν στον τόμο πρακτικών της συνάντησης. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικά τεύχη (special issues) των ακόλουθων έγκριτων επιστημονικών περιοδικών:

International Journal of Multiple Criteria Decision Making (IMCDM)

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmcdm

International Journal of Decision Support Systems, Inderscience (IJDSS)

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdss

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Υποβολή περιλήψεων ή εργασιών: 25 Φεβρουαρίου, 2015
 • Ανακοίνωση αποδοχής εργασιών: 28 Φεβρουαρίου, 2015
 • Διεξαγωγή 11ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: 12-14 Μαρτίου
 • Υποβολή εργασιών για τα Ειδικά Τεύχη: 30 Απριλίου, 2015

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι:

 • 120 € για τους συμμετέχοντες
 • 60 € για φοιτητές και σπουδαστές

και περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, τη διάθεση έντυπου υλικού, τη συμμετοχή στις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις  του συνεδρίου κ.α.

 

Επιτροπές

Δημήτριος Σκούρας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Αθανασία Μπουραντά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Σας περιμένουμε,

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου».

Τα σχόλια είναι κλειστά.