Όχι άλλη υποβάθμιση της περιοχής του Αντιρρίου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας, σας γνωρίζουμε ότι, πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Μολυκρείου του Δήμου Ναυπακτίας, πρώην Αντιρρίου, το έτος 1993, αγοράστηκε από 491 μεριδιούχους, στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικοί, έκταση 485 στρεμμάτων για την ίδρυση παραθεριστικού οικισμού. Πρόσφατα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοποθέτησε στα όρια του κτήματός μας πινακίδες που δηλώνουν την ύπαρξη της ιδιοκτησίας μας.
Η εν λόγω έκταση εμπίπτει σε περιοχή ΠΕΡΠΟ του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26642/4169/2001 (Δ’ 1027) απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στην περιοχή Ζ.Ο.Α.22.

 

Στη συνέχεια λαμβάνουμε βεβαίωση Οικιστικής Καταλληλότητας και ακολουθεί από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. βεβαίωση με αριθμό πρωτ. 60284/30-10-2013, βάσει της παρ. 6 του άρθ. 24 του Ν. 2508/97 πολεοδόμησης έκτασης 217,084 στρεμμάτων. Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω και όσον αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πολεοδόμηση της εν λόγω έκτασης, ο Σύλλογός μας, τελευταία προχώρησε την όλη υπόθεση για ίδρυση του Οικισμού και μέχρι τις 8 Αυγούστου 2022 θα έχει και την έγκριση του Ρυμοτομικού σχεδίου, με την υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να αρχίσουν τα έργα υποδομής. Αξιότιμοι Κύριοι,
Τον τελευταίο καιρό έχουμε πληροφορίες ότι, στη γύρω από το κτήμα μας περιοχή, υπάρχουν αιτήματα πολιτών για εγκατάσταση διαφόρων δραστηριοτήτων όπως, δημιουργία ασφαλτικών εργασιών, νεκροταφείο — αποτεφρωτήριο μικρών ζώων κ.τ.λ.. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι οι 500 περίπου οικογένειες που θα
επενδύσουν τα χρήματά τους, δημιουργώντας έναν πρότυπο Οικισμό, που θα αποτελείται από Σχολείο, Εκκλησία, γήπεδο, παιδικές χαρές και πολλές άλλες δραστηριότητες και σίγουρα η περιοχή θα λάβει μεγάλη ανάπτυξη, περισσότερο τουριστική, δεν θα πρέπει να υπάρχουν δίπλα μας εγκαταστάσεις που θα «μολύνουν» την όλη εικόνα που εμείς προσπαθούμε να φτειάξουμε στην περιοχή αυτή αρκετά χρόνια τώρα. Πιο συγκεκριμένα, στις 14-3-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση στο υπ’ αριθμό πρωτ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/3949Ο/47/Ο9-Ο2-2Ο22 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΈΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΤΟΙΜ0Υ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ ( ΠΕΤ 2110633829) H Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 15/2022 απόφαση και εισηγήθηκε ΑΡΝΗΤΙΚΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας για την λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας ( συνημμένο 1).
Στη συνέχεια, 28-03-2022, ακολούθησε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας και με την υπ’ αριθμό 74/2022 απόφασή του
ΑΠΕΡΡΙΨΕ το ίδιο αίτημα του ιδιώτη που, μέσα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ζήτησε τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας (συνημμένο 2). Αξιότιμοι Κύριοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η περιοχή, αν και βρίσκεται σε μεγάλη πλεονεκτική θέση τουριστικά, έχει αρκετά υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, με ανεμογεννήτριες, πυλώνες ΔΕΗ, Ιόνια Οδός. Εμείς, που χρόνια προσπαθούμε και εργαζόμαστε για την αναβάθμιση της περιοχής αυτής «δίνοντας» σε λίγο καιρό ένα πρότυπο οικισμό. ΔΕΝ μπορεί κάποιοι «ανιστόρητοι αξιωματούχοι» της ΠΔΕ να αγνοούν παντελώς τις ιστορικές και παράλληλα τουριστικές ιδιαιτερότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή. ΔΕΝ είναι δυνατόν από το πλέον αξιοθέατο (ζ μνημείο» γέφυρα Ρίου — Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπης), από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες στον Δυτικό Άξονα της Χώρας να αντιμετωπίζουν μια ρυπογόνο κατάσταση στο περιβάλλον. ΔΕΝ θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια βιομηχανική μονάδα στο χώρο αυτόν που θα επιβαρύνει το περιβάλλον καθώς και στο παραλιακό θέρετρο της ιστορικής πόλης της Ναυπάκτου.
Με την παρούσα μας αυτή επιστολή — αναφορά ζητούμε από τους κ.κ. Γενικό Δ/ντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου — Δυτικής Ελλάδος — Ιονίου, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της ΠΔΕ την ΑΜΕΣΗ ακύρωση της παραπάνω δραστηριότητας.
Στη συνέχεια παρακαλούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, τα Τοπικά Συμβούλια της περιοχής, το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων που κοινοποιείται η αναφορά μας αυτή, να αποτρέψουν τέτοιου είδους άδειες και όλοι μαζί ας κρατήσουμε το περιβάλλον αυτής της περιοχής καθαρό και μην ξεχνάμε ότι όλη η έκταση αυτή έχει πολλά να προσφέρει στον τοπικό και όχι μόνο τουρισμό.
Εμείς, ως Σύλλογος που αριθμούμε μαζί με τις οικογένειές μας δύο χιλιάδες συμπολίτες σας, θα είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε παράνομη ενέργεια από οποιοδήποτε και αν προέρχεται, για να συνδράμουμε με όλες τις δυνάμεις μας και με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση αυτού του τόπου. Τώρα είναι στο χέρι όλων μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Ναύπακτος 2 Μαΐου 2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμμ τέα του Δ.Σ.
Θεόδωρος Μυλωνάς
ε.τ. Τοπογράφος
Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθούν οι αποφάσεις των οργάνων:
(Συνημμένο 1)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν0Μ0Σ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 5 ης
δια ζώσης συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ναυπακτίας Φεβρουαρίου 2022
Αριθμός Απόφασης 15 / 2022
Περί: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ » Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/ν’ιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ ( ΠΕΤ 2110633829).
Στη Ναύπακτο σήμερα 14-03-2022, ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 4765/10-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.483Ο/2Ο21(Α’169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2Ο2Ο ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2Ο2Ο (Α’76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2Ο2Ο, 426/13-11-2020 & 643/24-92021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.
Παρόντα μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
1. Παπαβασιλείου Σωκράτης (Πρόεδρος)
2. Χοχτούλας Ζαχαρίας
3. Καραδήμας Χαράλαμπος
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Νταουσάνης Ιωάννης
6. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος
Απόντα μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
l . Ζορμπάς Κωνσταντίνος
Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η υπάλληλος του ΤΥΠΟ κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Μολυκρείου κ. Μαλλάς Παναγιώτης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Ε.Π.Ζ. και εισηγήθηκε το 2 0 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ ( ΠΕΤ 2110633829) »
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/3949Ο/47/Ο9-Ο2-2Ο22 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτιι<ής Ελλάδας με το οποίο καλείται η ΕΠΖ να λάβει γνώση της παραπάνω ΜΠΕ και να εκφράσει την γνώμη του.
Τέθηκε επίσης υπόψη των μελών της ΕΠΖ, την υπ’αρ.4/2Ο22 απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Μολυκρείου, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ ( ΠΕΤ 2110633829).
Ο πρόεδρος της κοινότητας Μολυκρείου κ. Μαλλάς Παναγιώτης τοποθετήθηκε αρνητικά λόγω της επιβάρυνσης της περιοχής με την όχληση και μείωση τουριστικού προϊόντος.
Ο σύμβουλος και μέλος της ΕΠΖ κ. Καραδήμας Χαράλαμπος, εισηγείται αρνητικά για την μελέτη διότι είναι σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό γειτνιάζει με κατοικίες και θα είναι ρυπογόνο και θα προκαλεί όχληση. Δεν είναι αντίθετος με τις εν λόγω επενδύσεις όχι όμως σε αυτές που προκαλούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίας και στην ανάπτυξη (τουριστική — οικιστική)
Ο σύμβουλος κ. Νταουσάνης είναι κατά της μελέτης λόγω της όχλησης που θα προκληθεί στην περιοχή, επίσης αρνητικά της εν λόγω μελέτης τοποθετήθηκαν και οι σύμβουλοι Ι<.κ. Κούκουνας και Χοχτούλας.
Ο σύμβουλος κ. Χρυσανθόπουλος είναι υπέρ της μελέτης και υπέρ των επενδύσεων.
Ο πρόεδρος της ΕΠΖ τάχτηικε υπέρ της πρότασης του προέδρου της κοινότητας Μολυκρείου κ. Μαλλά Παναγιώτη και του δημοτικού συμβούλου κ. Καραδήμα Χαράλαμπου αφού η δημιουργία βιομηχανικής μονάδας υποβαθμίζει οικιστικά, περιβαλλοντικά και τουριστικά την ευρύτερη περιοχή Μολυκρείου και Μακύνειας μετατρέποντας τες σταδιακά σε άτυπη βιομηχανική ζώνη. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν αναφέρεται καθόλου ότι η υφιστάμενη εγκατάσταση σχεδόν εφάπτεται με τις οι οικίες των κ.κ, Σαββίδη και Πετρόπουλου, ενώ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη 500μ.απο τις οικίες των κ.κ. Χωραφά και Παπαβασιλείου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αρνητικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ-ΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829).
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 15 / 2022
Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη
Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 15-03-2022
Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
(Συνημμένο 2)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της
Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2022
Αριθμός Απόφασης 74 / 2022
ΠΕΡΙ: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829)
Στη Ναύπακτο σήμερα 28-3-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:05 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού — Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 5844/23-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.483Ο/2Ο21 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2Ο2Ο ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2Ο2Ο (Α’76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/Ι3-3-2Ο2Ο, 426/13-11-2020 & 643/24-92021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2Ο1Ο όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2Ο18.
Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια ζώσης και ταυτόχρονα και με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «e-presence.gov.gr», όπως προβλέπεται από την υπ’αρ.429/12-Ο3-2Ο2Ο (Β’85Ο) ΚΥΑ, και τροποποιήθηκε με την όμοια αρ.οικ.9413/2Ο2Ο (8’1704).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ] ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη
3. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου
4. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου
6. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
7. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος
8. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
9. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη
10. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
11. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου
12. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
13. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
14. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
16. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
17. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη
18. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
19. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου Συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
20. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου
21. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
22. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
23. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου
24. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
25. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου
26. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Συμμετείχε επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασιλική Νταουσάνη.
Στη συνεδρίαση απούσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη – Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Μολυκρείου κ. Μαλλάς Παναγιώτης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 1 8 0 θέμα της ημερησίας διάταξης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΓΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΛΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΛΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΛΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829)» και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κοτρωνιά, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/39490/47/Ο9-Ο2-2022 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με το οποίο ζητείται το δημοτικό συμβούλιο να λάβει γνώση της παραπάνω ΜΠΕ και να εκφράσει την γνώμη του.
Τέθηκαν επίσης υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου η 15/2022 απόφαση της ΕΠΖ, η οποία γνωμοδοτεί αρνητικά, η 4/2022 απόφαση της κοινότητας Μοκυκρείου, η οποία γνωμοδοτεί θετικά και το email του συλλόγου Απανταχού Πλατανιτιωτών, το οποίο ανέγνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συντάσσεται με οποιεσδήποτε προσπάθειες από όπου και αν προέρχονται αυτές, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ποιότητα ζωής των συνδημοτών τους και να προστατευθεί το ήδη επιβαρυμένο φυσικό περιβάλλον.
Στη συνέχεια ο κ. Κοτρωνιάς, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ το δημοτικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει αρνητικά, επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α-ΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829)
Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Λουκόπουλος, Μπουλές, Κοτσανάς, Γούλας, Νταουσάνης, Τσέλιος, Καραδήμας, Δημητρόπουλος, Σιαμαντάς και Παπαβασιλείου.
Τοποθετήθηκαν επίσης ο κ. Φράγκος Αντώνιος, ως δικηγόρος του φορέα (διαχειριστή) έργου: Έργον Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε», ο πρόεδρος της κοινότητας Μολυκρείου κ. Μαλλάς Παναγιώτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Μακύνειας κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος, οι σύμβουλοι της κοινότητας Μολυκρείου κ.κ Κωνσταντόπουλος Περικλής και Ευθυμιόπουλος Κωνσταντίνος καθώς επίσης και οι κάτοικοι της κοινότητας Μολυκρείου κ.κ Λιτσογιάννης και Σφήκας.
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων Μολυκρείου και Μακύνειας κ.κ Μαλλάς Παναγιώτης και Αλεξόπουλος Νικόλαος εκφράστηκαν αρνητικά.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε Ψηφοφορία την πρόταση του κ. Κοτρωνιά, την οποία ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κοτρωνιάς, Παπαβασιλείου, Σιμάκης, Χοχτούλας, Παπαϊωαννίδης, Κούκουνας, Μπουλές, Τσέλιος, Μουχτούρης, Καραδήμας, Τσουκαλάς, Ζορμπάς, Τραχύλης και Νταουσάνης Ψήφισαν ΥΠΕΡ της πρότασης του κ. Κοτρωνιά (14 ψήφοι ΥΠΕΡ). Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Λουκόπουλος, Σιαμαντάς, Χρυσανθόπουλος, Σκαρλάτος, Κοτσανάς, Καλαβρουζιώτη, Γούλας και Ασημακόπουλος Γεώρ., Ψήφισαν ΚΑΤΑ της πρότασης του κ. Κοτρωνιά (8 ψήφοι ΚΑΤΑ). Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημητρόπουλος ψήφισε ΠΑΡΩΝ (1 ψήφο ΠΑΡΩΝ).
Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.
Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829)»
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74 / 2022.
Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα μέλη
Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 29/3/2022
Η Προϊσταμένη τμήματος Η ειδική γραμματέας
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου
Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Βασιλική Νταουσάνη

Please follow and like us: