Όλες οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή

Αναλυτικά ακολουθούν οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29/1/2012.

Επίδομα Παιδιού (Α21)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Στέγασης Επίδομα Στεγαστικής

Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Προνοιακά, Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020

Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019

Συνεισφορά δημοσίου για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού  Ν. 4714/2020  (Πρόγραμμα Γέφυρα)

Please follow and like us: