Ψήφισμα συμπαράστασης από το Δ.Σ. Δ. Αγρινίου στον Ιατρικό Σύλλογο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου κατά την 11η/2023 τακτική συνεδρίασή του που διεξήχθη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 (επί παρόντων 25 Δημοτικών Συμβούλων) έλαβε ΠΑΜΨΗΦΕΙ

Το κάτωθι ψήφισμα:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1755/17-11-2023 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Συμπαραστέκεται στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, στηρίζει και συμπαραστέκεται απέναντι στις άδικες κατηγορίες που υφίστανται 200 ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου.