Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 άρχισε την 01-02-2022 και λήγει στις 31-10-2022.

Αφορά σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και με ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 23.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου με αναπηρία 67% και πάνω που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης Τυφλότητας και Βαριάς Νοητικής Υστέρησης (Β.Ν.Κ.) που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται Κάρτα Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Η εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά covid-19, θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:

1. ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕ.Π.Α.

3. ΟΣΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΕΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο).

4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

5. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σημειώνεται πως οι Δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Για νέους Δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για ανανέωση και έκδοση νέων καρτών, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε όλα τα ΚΕΠ των Δήμων και στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

• Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ:
Πάτρα Π.Π. Γερμανού 98,
τηλ. 2613620712, 2613620753,2613620728, 2613620754,
Α΄ όροφος – γραφείο 3 & 4

• Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
Μεσολόγγι, Διοικητήριο, Κύπρου 1
τηλ. 2631361164-26131361113
Α’ όροφος –γραφείο 11

Αγρίνιο, Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων 1
Τηλ. 2641363201-2641028720
Β’ όροφος- γραφείο 11

• Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ:
Πύργος, Διοικητήριο Μανωλοπούλου 47
τηλ. 2621360434, 2621360437
Δ’ όροφος-γραφείο 7