Φ.Σ. Δ.Π.Π.Ν.Τ.: Ο «απεσταλμένος» φάκελος επανίδρυσης του ΔΠΠΝΤ είναι ακόμα σε επεξεργασία

Ερώτημα σχετικά με τον φάκελο επανίδρυσης του τμήματος ΔΠΠΝΤ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Μετά από επικοινωνία μας με την κ.Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών στις 3/6, μας ενημέρωσε ότι ο φάκελος επανίδρυσης του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) έχει ήδη σταλεί προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) .

Σήμερα, 4/6 μετά από επικοινωνία μας με την κ.Πρύτανη, προς μεγάλη μας έκπληξη μας ενημέρωσε ότι ο ‘απεσταλμένος’ φάκελος επανίδρυσης του ΔΠΠΝΤ είναι ακόμα σε επεξεργασία.

Επειδή είναι προφανής η ανακολουθία των δύο δηλώσεων, παρακαλούμε ενημερώστε μας υπεύθυνα εάν από την υπηρεσία σας έχει παραληφθεί ο σχετικός φάκελος, ή ενημερώστε μας όταν τον παραλάβετε.

 

Φ.Σ. Δ.Π.Π.Ν.Τ.