Υπό βροχή στο Αγρίνιο η κινητοποίηση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου(φωτό-βίντεο)

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, συμμετέχοντας στην πανελλήνια κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, παρουσία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου μουσική-καλλιτεχνική διαμαρτυρία, από 11:00-14:00 στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου υπό βροχή.

Δωρεάν δημόσια μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση των σύγχρονων αναγκών και των σύγχρονων δυνατοτήτων για όλους!

Απαιτούμε:

  • Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε μουσικά, καλλιτεχνικά μαθήματα και μαθήματα γενικής παιδείας. Άμεσους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.

(στο σχολείο μας τα κενά είναι περίπου στις 200 ώρες/εβδομάδα και ενδεικτικά αναφέρουμε ταμπουράς 40, λαούτο 19, λύρες 13, βιολοντσέλο 14, κανονάκι 9 κλπ)

  • Συγγραφή και δωρεάν διανομή εγχειριδίων μελέτης για τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα.
  • Δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.
  • Σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις για όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.
  • Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαιτούμενου προσωπικού για τη σωστή λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.
  • Υποχρεωτική αναγνώριση του επιπέδου σπουδών των αποφοίτων μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων στα αντικείμενα μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
  • Ενεργοποίηση των ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 και ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997. Διενέργεια εξετάσεων στο πλαίσιο της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίων Ευρωπαϊκής Μουσικής, Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών Οργάνων.
  • Καθορισμό συγκεκριμένης εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύνδεση των αντικειμένων τα οποία διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

F: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αγρινίου