Υποβολή Αιτήσεων για τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής προστασίας και Πολιτισμού γίνεται γνωστό ότι για λειτουργικούς λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία του Τμήματος και του Κέντρου Κοινότητας προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους.


Δημαρχείο Ι.Π. Μεσολογγίου – Σταυροπούλου 31 ισόγειο – τηλ. 26313-63400

Please follow and like us: