ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 317 προσλήψεις σε 13 Δήμους (πίνακες)

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει την πρόσληψη διακοσίων εβδομήντα δύο (272) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή και τη σύναψη είκοσι εννέα (29) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Επιπλέον, νέα απόφαση, εγκρίνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε διάφορους φορείς.

Δείτε τις αποφάσεις:

https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2023/09/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true#zoom=auto&pagemode=none
https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2023/09/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-1.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true#zoom=auto&pagemode=none
Please follow and like us: