Το νέο Δ.Σ του Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου 

Το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου  σας ενημερώνει ότι στις εκλογές που διενεργήθηκαν την 01/07/2018, για νέο Δ.Σ, εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Τσαντόπουλος Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Φλώρος Χρήστος

Μέλη: 1)Δούκας Χρήστος

2)Καραϊσκος Κων/νος

3)Παπαδημητρίου Γεώργιος

 

 

Ευχαριστούμε

Εκ της διευθύνσεως