Το νέο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 07-10-2020 σύμφωνα με την Αριθ.:03/2020/07-10-2020 πράξη Γενικής Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, καθώς και τη  συγκρότηση αυτού σε σώμα με την Αριθμ.:04/2020/12-10-20 πράξη Δ.Σ., ως  κάτωθι:

 

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος                      Πρόεδρος

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Χαρίλαος                     Αντιπρόεδρος

ΠΑΛΙΟΥΡΑ  Μαρία                           Γενική  Γραμματέας

ΒΑΣΣΗΣ  Βασίλειος                           Ταμίας                                                                       

ΦΡΑΓΚΟΥ Χρύσα                             Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναστασία                       Μέλος

ΠΑΠΠΑ  Ευανθία                              Μέλος

 

Αναπληρωματικά μέλη :

α)ΣΚΑΛΙΣΤΗ  Έρια

β)ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ Έφη

γ)ΜΠΑΘΑΣ  Ανδρέας

Αντιπρόσωπος στην  Ένωση  Γονέων Δήμου Αγρινίου

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος με αντικαταστάτη τον  ΒΑΣΣΗ Βασίλειο

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια  θητείας του  Δ.Σ. δυνάμει  άρθρου 17 του  καταστατικού είναι διετής.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε, όπως επιβάλλεται , στην μεταξύ  μας αγαστή  & δημιουργική συνεργασία.

 

 

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

 

Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική                                       Γραμματέας

Ταφιάδης  Νικόλαος                                    Παλιούρα  Μαρία                            Ταμπάκη  Κοραλία                                                                       

Please follow and like us: