Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προκηρύσσει θέση εργασίας για μία (1) φροντίστρια-οικόσιτο προσωπικό στο Αγρίνιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ-ΟΙΚΟΣΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ(ΣΥΔ) ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προκηρύσσει θέση εργασίας για μία (1) φροντίστρια-οικόσιτο προσωπικό για 24ωρη  απασχόληση στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο Αγρίνιο όπου διαμένουν ενήλικες με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη μέχρι  20/4/2023  στην  ιστοσελίδα www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο σπουδών
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

 

Η διαδικασία κάλυψης της θέσης και η επιλογή της υποψηφίου, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα γίνει από  επιτροπή του Εργαστηρίου στην οποία  θα κληθούν οι υποψήφιοι  για  συνέντευξη.

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ -ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ   ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

  • Εμπειρία σε άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένους
  • Άδεια οδήγησης.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μέχρι τις 20/4/2023 στις 14:00μ.μ

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή στο email: panelerg@otenet.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Kέντρο Διημέρευσης και  Ημερήσιας  Φροντίδας(Κ.Δ.Η.Φ.) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο (περιοχή ψηλογέφυρο-λειβαδάκι) , Τ.Κ. 30100 και να έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Τηλ.  Επικοινωνίας: 26410-39750 ή 39753

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ