Τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς

Οι Τελικοί Πίνακες Επιλογής έχουν αναρτηθεί ως εξής:

  • Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
  • Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών-2,5 ετών)
  • Πίνακας νηπίων(νήπια από 2,5-την προσχολική ηλικία)
  • Πίνακας μη δικαιούχων του προγράμματος

Τα αποτελέσματα είναι αυτά όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ που υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Ακολουθούν τα τελικά αποτελέσματα επιλογής βρεφών νηπίων στους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ Σχολ. Έτους 2015 – 2016 (για να τα δείτε πατήστε πάνω στο σχετικό link):

Τα σχόλια είναι κλειστά.