Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου: Ενημέρωση για δώρα στα πρωτάκια

Υπενθυμίζουμε  στα μέλη μας των οποίων τα παιδιά έχουν εγγραφεί  ή θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου την τρέχουσα σχολική χρονιά, να προσκομίσουν στα γραφεία μας βεβαίωση εγγραφής  προκειμένου να τους προσφέρουμε δωρεάν σχολική τσάντα και άλλα σχολικά είδη.

Η  ακριβής ώρα της εκδήλωσης, θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα ειδοποιηθούν όλοι όσοι προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ