Συνεχίζεται η εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών στην Π.Υ. Αγρινίου-5η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Πυροσβέστη (φωτό)

Συνεχίζεται για 3η εβδομάδα η εκπαίδευση της 11ης σειράς-χρονιάς εθελοντών πυροσβεστών και στην Π.Υ. Αγρινίου όπως και σε πολλές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Οι εκπαιδευτές-αξιωματικοί πυροσβέστες, πάντα υπό την επίβλεψη του Διοικητή της Π.Υ. Αγρινίου Ευστρ. Πετράκη, καθημερινά συνεχίζουν την εκμάθηση των εθελοντών πυροσβεστών με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση.

Αρχικά ενημερώθηκαν για το Νομικό πλαίσιο Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος και την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, για τους βασικούς ορισμούς και έννοιες. Ακολούθησαν η διάδοση της θερμότητας, οι τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών, τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών, οι βασικές ενέργειες στην κατάσβεση, οι κατηγορίες πυρκαγιών, απεγκλωβισμοί, η χρήση και τα είδη πυροσβεστήρων, η αντιμετώπιση και η δράση σε σεισμό, οι βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές και η εκπαίδευση συνεχίζεται και σε πρακτικό επίπεδο πέραν του θεωρητικού. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται σε σύνολο 120 ωρών και ακολουθούν εξετάσεις πάνω στην ύλη που διδάχτηκαν οι εθελοντές.
Σήμερα η ημέρα είναι ξεχωριστή μιας και στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού», που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1985, η 5η Δεκεμβρίου έχει θεσπιστεί στην πατρίδα μας με τον Ν. 4.029/11 ως «Ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη».

Η Αποστολή του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμυρών, των σεισμών και των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων. Οριοθετείται δε στο πλαίσιο της τιμητικής και άμισθης προσφοράς των πολιτών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο επιχείρησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το 2011 η Πολιτεία προχώρησε στην αναβάθμιση του θεσμού με τον Ν.4029/2011 “Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις”. Μεταξύ άλλων με τον νέο νομικό πλαίσιο αναβαθμίστηκε το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και προστατεύτηκε ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης».

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες:
Εκπαιδεύονται σε παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε ασκήσεις προετοιμασίας και ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι κάτοχοι Ειδικής Υπηρεσιακής Ταυτότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, στο οποίο τηρείται ειδικό μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών.

Υπηρετούν στις Επαγγελματικές και τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και επεμβαίνουν μαζί με τους επαγγελματίες Πυροσβέστες, σε αστικές και δασικές πυρκαγιές, σε διασώσεις, τροχαία, πλημμύρες, σεισμούς και γενικά στην αποστολή και το έργο του Π.Σ.

Αποτελούν τμήμα της οργανικής – μάχιμης δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και αποδεικνύουν αθόρυβα και καθημερινά με το έργο τους, τον σκοπό της αποστολής τους σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Φέρουν την ίδια στολή με τους Μόνιμους Πυροσβέστες, σύμφωνα με την νομοθεσία και αποφάσεις του Αρχηγείου Π.Σ. και διακρίνονται από το σήμα ιδιότητας «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ» που φέρουν στην στολή τους, το οποίο καθορίστηκε με σχετικό Π.Δ. και φέρεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς.

«Η κατάσβεση του πυρός είναι μια τέχνη απαιτούσα επιδεξιότητα, ευφυΐα, πείρα και ορθή κρίση».