Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου Δευτέρα 29 Μαΐου

Την Δευτέρα 29 Μαΐου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στην οδό Αναστασιάδη 1,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 66/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 345/15-5-2023 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 65/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο όρος Παναιτωλικό Δήμου Αγρινίου» και έγκριση πρόσληψης Δασολόγου για την επίβλεψη του έργου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Μεταφορά του ταμειακού υπολοίπου του Ιδρύματος Παπαστράτου στον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 97/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2023  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  »

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2023, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λαχανόκηπου για το έτος 2023, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στον θεσμό της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου έτους 2022.»                                                                                                                                                  

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου έτους 2022.»                                                                                                                                       

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου και υλοποίηση μετατόπισης υφισταμένου περιπτέρου σε κενωθείσα θέση.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 68/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 67/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα   Λεπενούς  του Δήμου Αγρινίου στην Πολιτιστική Στέγη Λεπενούς «Παναγία Βλαχέρνα.»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφαση Κοινότητας Λεπενούς και η υπ’ αριθμ. 5/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεπενούς κ. Κωνσταντίνος Σταμάτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα Παραβόλας  του Δήμου Αγρινίου στον Αθλητικό Φιλεκπαιδευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω και Κάτω Τραγάνας «Η Τσουκαλάδα.»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση Κοινότητας Παραβόλας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παραβόλας κ. Διονύσιος Γιαννακάς συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Αντικατάσταση υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού της Τράπεζας Πειραιώς, των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγρινίου και Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους μισθωμάτων αστικών ακινήτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2021  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., τακτοποιητικού με υπέρβαση αναθεώρησης, και της 1ης Σ.Σ. του έργου:   «Επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού και αποκατάσταση / αναβάθμιση παλαιών και κατεστραμμένων δικτύων ιστών φωτισμού  (Γ’ φάση)» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 80/2023 σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός), με υπέρβαση λόγω αύξησης αναθεώρησης, του έργου: «Άρση επικινδυνότητας και αντικατάσταση εναερίων δικτύων (Λεπενούς, Παναιτωλίου, Καινουργίου).»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ. του έργου:   «Τεχνικά έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος Λυκοραχίτη (δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα).»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 16ης Οκτωβρίου 2021 στις Δ.Ε. Αγρινίου – Στράτου – Μακρυνείας – Αρακύνθου – Αγγελοκάστρου.»    

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ. του έργου:   «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» με κωδικό MIS 5032931.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ. του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου» με κωδικό MIS

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίου Ιωάννη Ρηγανά Δήμου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου:  «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου» με κωδικό MIS

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 3ουΑ.Π.Ε. (τακτοποιητικός), με υπέρβαση της αναθεώρησης, και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου 2020.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων και 11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγρινίου», MIS 5056325.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 2ου & 6ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου  Αιτωλοακαρνανίας.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 79/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 8 (Πλατεία), στο Ο.Τ. πράσινο (μεταξύ του Ο.Τ. 4, Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 9) και στο Ο.Τ. 9 καθώς και των οδών που τα περιβάλλουν του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 63/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης μεταξύ του Ο.Τ.932 και Ο.Τ. 935 του σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 64/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση οικοπεδικών τμημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 040605 εντός του Ο.Τ. Γ1308 του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την 11/2013 πράξη προσκύρωσης, επί αιτήσεως Δημητρίου Δημάκη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση καταργούμενων κοινόχρηστων εδαφικών τμημάτων στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 030537 εντός του Ο.Τ. Γ405 του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την 35/2006 πράξη προσκύρωσης, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Παπαδήμα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος σε όμορη ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 215Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου όπως προκύπτει από την 2/2018 πράξη προσκύρωσης, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Ρόκου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).