Συνεδριάζει την Παρασκευή η «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στη Δ. Ελλάδα»

Συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 12.30 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου:

«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32  & Αμερικής, ισόγειο) στην Πάτρα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Προγραμματισμός δράσεων ενόψει της επίσκεψης της Επιτροπής Περιφερειών για την

αξιολόγηση υλοποίησης σχεδιασμού «ΠΔΕ – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια

2017»

  • Ενημέρωση επί της προοπτικής ένταξης της ΠΔΕ στο Δίκτυο Πόλεων EDEN
  • Λοιπά Θέματα