Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγρινίου για την μετακίνηση των Λαϊκών Αγορών Τρίτης και Σαββάτου

Πρόσκληση για την 12η/2018 Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 11:00.