Συνάντηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αγρινίου

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε: «τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κυνηγών και των αρμόδιων αρχών για την ανάπτυξη συνεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών και ρυθμίσεων που θα προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και θα διασφαλίζουν την κυνηγετική δραστηριότητα».

Η συνάντηση του κ. Παπαθανάση με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου  κ. Χαλαστάνη και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση επί επίκαιρων θεμάτων που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα και τη σχέση της με το περιβάλλον, την οικονομία και την πυροπροστασία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν την ευζωία ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο του Νόμου 4830/2021, την Ομοσπονδιακή θυροφυλακή, το κυνήγι σε περιοχές Natura, τα έσοδα του κράτους από τους κυνηγούς, καθώς και το νόμο περί θήρας 86/1969 και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

«Είμαστε στο πλευρό των κυνηγών. Η διάθεση εθελοντικής προσφοράς και η δραστηριότητά σας ως φύλακες της ελληνικής υπαίθρου είναι σημαντική. Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός στην προστασία του περιβάλλοντος, την πυρασφάλεια και τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοσυστημάτων». κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.