Συνάντηση αντιπροσωπείας της «Κίνησης Πολιτών & Φορέων για την (ανα)σύσταση Δήμου Ορεινού Βάλτου» με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκη »

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση: