Στη Νάπολη ομάδα εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Αγρινίου με το πρόγραμμα Erasmus+

Το ΣΔΕ Αγρινίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2023-1-EL01-KA121-ADU-000141216 του τομέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ADU), υλοποίησε τη Μαθησιακή Κινητικότητα,  ροή 2/τύπος δραστηριότητας: Ομαδική κινητικότητα ενήλικων εκπαιδευομένων – Group mobility of adult learners.

Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου  προγράμματος  επιμόρφωσης του ΣΔΕ Αγρινίου  μέσω ευρωπαϊκών  προγραμμάτων Erasmus+   που έχουν στόχο να καταστήσουν  το ΣΔΕ Αγρινίου ένα  καινοτόμο σχολείο στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της  Δια Βίου Μάθησης.

Η Ομαδική μαθησιακή κινητικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Αγρινίου – Group mobility of adult learners πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας στον εκπαιδευτικό φορέα “CPIA Napoli Città 2   το χρονικό διάστημα από 18-03-2024 έως 22-03-2024. Στην κινητικότητα συμμετείχαν δώδεκα (12) εκπαιδευόμενοι με συνοδεία τριών (3) εκπαιδευτικών που συμμετείχαν και υποστήριξαν τους εκπαιδευομένους  στην υλοποίηση εκπαιδευτικής μαθησιακής κινητικότητας.

Η συγκεκριμένη  κινητικότητα  είχε τους  παρακάτω στόχους :

  • Γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία)
  • Κατανόηση του κοινού γλωσσικού υπόβαθρου μεταξύ της ιταλικής και της ελληνικής γλώσσας. Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων.
  • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις  εκπαιδευτικές μεθόδους και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας.
  • Διεύρυνση των γνώσεων που αφορούν την ιταλική κουλτούρα.
  • Ενίσχυση της ικανότητας εύρεσης, αξιολόγησης πληροφοριών και επικοινωνίας με χρήση ψηφιακών εργαλείων.
  • Κατανόηση του ρόλου του μη λεκτικού περιεχομένου στην ανθρώπινη επικοινωνία

Στην κινητικότητα συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί από διαφορετικές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων τεσσάρων χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία).

Στο πλαίσιο της μαθησιακής κινητικότητας στον εκπαιδευτικό φορέα “CPIA Napoli  Città 2,  οι εκπαιδευόμενοι και  οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ Αγρινίου συμμετείχαν σε οργανωμένες  βιωματικές  δραστηριότητες, παιχνίδια και εργαστήρια. Ταυτόχρονα αντάλλαξαν απόψεις και γνώρισαν βασικά στοιχεία του πλαισίου της εκπαίδευσης αλλά και της κουλτούρας της μάθησης  και της αλληλεπίδρασης των άλλων τριών χωρών. Κάθε χώρα παρουσίασε το σχολείο και την πόλη της, γνώρισε βιωματικά την κουλτούρα των άλλων χωρών (χορός, γλωσσικά παιχνίδια, έθιμα, εθνική κουζίνα).

Επίσης, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες με έμφαση στον πολιτισμό:  Μια ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης  και μια  επίσκεψη  στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας.

Η τελευταία ημέρα του προγράμμοτος έκλεισε σε εορταστικό κλίμα με την παρουσίαση και διδασκαλία χορών από κάθε συμμετέχουσα χώρα και την απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης, ενώ δόθηκαν αμοιβαίες υποσχέσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

 

 

Ο Διευθυντής ΣΔΕ Αγρινίου

Νάσιος Νικόλαος