Σημαντική δράση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αγρινίου

Οι τρόποι ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις ανάγκες σε φάρμακα συζητήθηκαν κατά τη διαδικτυακή συνάντηση των υπευθύνων του Κοινωνικού  Φαρμακείου  του Δήμου Αγρινίου με εκπροσώπους  της μη Κερδοσκοπικής εταιρίας Givmed Share medicine Share life.

Η  Givmed λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2016 με στόχο να στηρίξει απόρους, ηλικιωμένους, πρόσφυγες και άλλες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους. Συνεργάζεται με 153 φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το Κοινωνικό Φαρμακείο Αγρινίου  ΕΣΠΑ, με το οποίο έχει υπογραφτεί συμφωνητικό συνεργασίας από τον Νοέμβριο του 2020.

Στη συνάντηση συμμετείχε  ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας  Καλαντζής Κωνσταντίνος και συζητήθηκαν θέματα όπως ο ρόλος της πλατφόρμας της Givmed, μέσω της οποίας καταγράφονται οι ανάγκες των φορέων σε φάρμακα και γίνεται η αναδιανομή τους, τους τρόπους ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και αναζητήθηκαν  ιδέες και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις.

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Please follow and like us: