Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Νοσοκομείου Αιτ/νίας για αποσύνδεση των Νοσοκομείων Μεσολογγίου & Αγρινίου

Κατά την πρόσφατη (6-3-2017) συνεδρίαση του ενιαίου Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας, συζητήθηκε η υπό διαβούλευση πρόταση του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση νέων Οργανισμών και για εκπαιδευτικά θέματα και ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση, μετά από δική μας πρόταση, για αυτονόμηση-ανεξαρτητοποίηση των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων Αγρινίου-Μεσολογγίου και κατ’ επέκταση η αποσύνδεσή τους.

Νοσοκομείο-Μεσολογγίου

Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, θεωρούμε ότι αφ’ ενός η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρέπει να την λάβει σοβαρώς υπ’ όψιν και αφ’ ετέρου οι Φορείς της Αιτ/νίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του κοινά διακηρυγμένου στόχου.
20170317075000949_000120170317075000949_0002   20170317075000949_0003

20170317075000949_0004

 

Π. Παπαδόπουλος

Επιλεχθείς Αν. Διοικητής

Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου – Μέλος του Δ.Σ.

Γ.Ν. Αιτωλ/νίας

Please follow and like us: