Πυροσβεστική: Νέες προσλήψεις και παράταση συμβάσεων

Με άρθρο που περιλαμβάνεται σε υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας παρέχεται η δυνατότητα στην Πυροσβεστική να διενεργήσει νέους διαγωνισμούς προσλήψεων, ανανεώνοντας παράλληλα τις συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων.

Παρατάσεις συμβάσεων

Το άρθρο 19 αναφέρει με σαφήνεια ότι «οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2020, με δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης και για τα έτη 2021, 2022 και 2023».

Νέες προσλήψεις

Η πολιτική ηγεσία αναγνωρίζοντας τα κενά που υπάρχουν στην Πυροσβεστική, παρά τη δυνατότητα των παρατάσεων σε συμβάσεις ήδη υπηρετούντων, παρέχει τη δυνατότητα στο σώμα να υιοθετήσει «ένα σύστημα που θα επιτρέπει την είσοδο νέων εργαζομένων, μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας».

Δείτε αναλυτικά:

 

workenter.gr