Πρόσληψη λογιστή στην Ένωση Αγρινίου

Για την περαιτέρω ενίσχυση του τμήματος Λογιστηρίου ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη: Πτυχιούχου Οικονομικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.

Απαραίτητα προσόντα:• Προϋπηρεσία
• Χρήση Η/Υ Γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά προγράμματα
• Ε.Λ.Π
• Μισθοδοσία .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: typos@easagr.gr