Πρόσκληση στην Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC στην πιλοτική περιοχή της Ναυπάκτου