Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. ”ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ” για την πρόσληψη Λογοθεραπευτή/τριας και Οδηγού.

Ακολουθούν αναλυτικά και οι δύο προσκλήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Λογοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.       Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.       Βιογραφικό Σημείωμα.

4.       Αντίγραφο Σπουδών.

5.       Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

6.       Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

7.       Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

8.       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9.       Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ από

28/03/2024 έως 10/04/2024.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 01/04/2024 έως 10/04/2024, και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Παροχή Υπηρεσιών Κ.Δ.Η.Φ. από το Σύλλογο Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», με κωδικό ΟΠΣ:6002348, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΕΣΠΑ 2021-2027″, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Οδηγού, μερικής απασχόλησης.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.       Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.       Βιογραφικό Σημείωμα.

4.       Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Δ΄ (Λεωφορείου).

5.       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

6.       Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

(Απαραίτητη η επαγγελματική εμπειρία ως οδηγού).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr από 28/03/2024 έως 10/04/2024.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 01/04/2024 έως 10/04/2024 και ώρες 10:00-14:00.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ