Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. ”ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ” για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή/τριας ή Βοηθού Εργοθεραπευτή/τριας και Φυσικοθεραπευτή/τριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας ή ενός (1) Βοηθού Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αντίγραφο Σπουδών.

5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την θέση Βοηθού Εργοθεραπευτή/τριας)

6. Πιστοποιητικό χρήσης  Η/Υ.

7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9. Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ από  3 Οκτωβρίου 2023 έως 18 Οκτωβρίου 2023.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 04/10/2023 έως 18/10/2023, και ώρες 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Φυσικοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.      Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.      Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.      Αντίγραφο Σπουδών.

4.      Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

5.      Βιογραφικό Σημείωμα.

6.      Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

7.      Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

8.      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9.      Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

(Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των αρρένων υποψηφίων).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr έως 18/10/2023.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 04/10/2023 έως 18/10/2023 & ώρες 10:00-12:00μ.μ., καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”
Βαλτινού 2 & Μεσολογγίου
Τ.Κ.: 30100, Αγρίνιο
Τηλ.Επικ. & fax: 2641059517