Πρόσκληση για την 9η/2018 Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου

Πρόσκληση για την 9η/2018 Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, που θα διεξαχθεί στις 13 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.