Πρόγραμμα «Ανάλυση Λόγου με Απεριόριστη Θετική Ενίσχυση» από το Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (Discourse Analysis with Unconditional Positive Regard: DAUPR) Εκπαίδευση Λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Το Πρόγραμμα «Ανάλυση Λόγου με Απεριόριστη Θετική Ενίσχυση» (Discourse Analysis with Unconditional Positive Regard) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΙΚΥ που εντάσσεται στα προγράμματα Erasmus +.

Στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος στην κοινότητα, το Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» θα αναπτύξει μια συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας,  με βαθύτερο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος πολλαπλασιαστών στη μαθητική κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν για 17 εβδομάδες (Νοέμβριος 2018-Μάρτιος 2019, μια φορά την εβδομάδα/ομάδα, 17:00-21:00) σε 2 ομάδες  27 μελών η κάθε μία. Τα θέματα εκπαίδευσης θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Κοινωνικός κονστρουξιονισμός και πολιτική θεωρία
– Φεμινιστική θεωρία και έμφυλες ταυτότητες
– Εργασία με ευάλωτους πληθυσμούς
– Εργασία με άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική βία
– Ασφαλή πλαίσια στην κοινωνική εργασία
– Ζητήματα Ψυχικής Υγείας
– Ανάλυση Λόγου
– Κριτικός Αναστοχασμός
– Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση (θεωρία και εργαστήριο)
– Απεριόριστη θετική ενίσχυση

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε μόνο ηλεκτρονικά (κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ) στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Παρασκευή 12/10/2018 έως και Παρασκευή 26/10/2018 (τηλ. επικοινωνίας: 2641 0 55275 & 28770).

Θα τηρηθεί αυστηρή συμμετοχή προτεραιότητας.

Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Με εκτίμηση
Dr Aθανασία Δημητρίου
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάλυση Λόγου με Απεριόριστη Θετική Ενίσχυση»

 

Όνομα Εκπαιδευτικού:…………………………………………………………………………

Σχολείο:………………………………………………………………………………………………….

 

Ταχυδρομική Δ/νση Εκπαιδευτικού

Οδός :…………………………………………………  Αριθμός………  Πόλη……………………………………..

Τηλέφωνο :………………….. Fax ……………….Ε-Mail:………………………………….

 

 

 

Ημερομηνία…………………

Ο/Η Αιτ………………

 

(Υπογραφή)