Πρωτοβουλία για την χρηματοδότηση μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Καστοριάς

Η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ», εδρεύει στη πόλης της Καστοριάς και είναι ένας επιστημονικός και πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σχετικά με τις δράσεις του μπορείτε να ενημερωθείτε από το ιστολόγιο που διατηρεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mandakasis-academy.blogspot.gr

Η Ακαδημία, θα καταβάλει προσπάθεια να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση από δωρεές και χορηγίες της αγοράς μουσικών οργάνων για τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα και το κίνητρο σε μαθητές και πολίτες της Καστοριάς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να ενασχοληθούν με τη μουσική, αναβαθμίζοντας συγχρόνως το πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο της αστικής κοινωνίας της Καστοριάς.

Μέσω αυτής της κίνησης θα επιχειρηθεί η Ακαδημία να καταστεί εγγυητής ύπαρξης της Φιλαρμονικής στη Καστοριά, ανεξαρτήτως αν αυτή η προσπάθεια στηριχθεί από την τοπικές αρχές ή όχι.

Για αρχή σκοπός μας είναι να εξασφαλιστεί το ποσό των 5.699€ για την αγορά ενός χάλκινου μουσικού οργάνου, ειδικότερα δε μιας Τούμπας τύπου Cerveny CVBB 686-4B Bb-Tuba (https://www.thomann.de/gr/cerveny_cbb_686_4px_bb_tuba.htm), για έναν μαθητή της φιλαρμονικής, ο οποίος αυτή την στιγμή παίζει με ένα παρόμοιο μουσικό όργανο του 1920 της προπολεμικής φιλαρμονικής της Καστοριάς και παρά τη θέλησή του για μάθηση συναντά δυσκολίες λόγω της παλαιότητας του μουσικού οργάνου. Με την αγορά ενός νέου οργάνου θα θέλαμε να του δώσουμε το κίνητρο να ασχοληθεί περισσότερο με τη μουσική και να συμμετέχει στη φιλαρμονική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

* Το περασμένο έτος, Ιούνιο 2017 ο συμπολίτης μας κ. Δημήτριος Νάσκος, πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριέων και Περιχώρων Καστοριάς, ομογενής από το Τορόντο του Καναδά πραγματοποίησε δωρεά 3000€ για την αγορά δύο μουσικών οργάνων Yamaha YAH-203 Eb- Alto Horn.

Δωρεές και Χορηγίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ακαδημίας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΔΑΚΑΣΗΣ»
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 997842030 – ΔΟΥ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΙΒΑΝ: GR48 0171 2360 0062 3612 8014 867
ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

The Academy of Letters and Arts Kastoria“THOMAS MANDAKASIS”, resides in city of Kastoria and is ascientific and cultural non profit organization. For the actions and the work of the Academy you can get information from the blog that it maintains at: http://mandakasis-academy.blogspot.gr

The Academy will make efforts to raise the necessary money from donations and sponsorships to purchase musical instruments for its Philharmonic musicians, but will also give the opportunity to motivate students and citizens of Kastoria who have no the afford to engage in music, while at the same time upgrading the cultural and social level of Kastoria’s urban society. Through this movement, the Academy will seek to become a guarantor of the existence of the Philharmonic in Kastoria, regardless of whether this effort is supported by local authorities or not.

Our primary purpose is to raise the amount of 5.699 € for the purchase of a bronze instrument, in particular a Cerveny CVBB 686-4B Bb-Tuba (https://www.thomann.de/gr/cerveny_cbb_686_4px_bb_tuba.htm), for a student of the Philharmonic, who is currently playing with a similar musical instrument of the 1920s of Kastoria’s pre-war philharmonic, and despite his will to learn he encounters difficulties due to the age of the musical instrument. With the purchase of a new instrument, we would like to give him the incentive to deal more with music and to participate in the Philharmonic in the best possible way.

* Last year, in June 2017, our fellow citizen Dimitrios Naskos, president of the Association Kastoria & Suburbs, Toronto, Canada, donated 3000 € by purchasing Yamaha YAH-203 Eb- Alto Horn two musical instruments.

Sponsorships and donations can be made to the bank account of the Academy:

PIRAEUS BANK
AKADIMIA GRAMMATON KAI TECHNON KASTORIAS – THOMAS MANDAKASIS
NON-PROFIT ORGANIZATION
ΤΑΧ NO: 997842030 – TΑΧΑΤΙON AUTHORITY OF KASTORIA
ACCOUNT
ΙΒΑΝ: GR48 0171 2360 0062 3612 8014 867
WITH NOTE: DONATION FOR MUSICAL INSTRUMENTS

Contact
Tsakali 4
Kastoria, 52100
Greece

+30 6946340364
mandakasis.academy@yahoo.gr