Προώθηση τουριστικής ελκυστικότητας της Δυτικής Ελλάδας μέσω διαδρομών περιήγησης και εισαγωγή νέας τουριστικής προσέγγισης (P.A.T.H.)

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, διοργάνωσε και πραγματοποίησε την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. την τελική διαδικτυακή διάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου P.A.T.H.: «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Οι λοιποί εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υποδομών – Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας (Construction Technology Institute, National Research Council of Italy), το Περιφερειακό Πάρκο Ανατολικής Ακτής Τάραντα (Regional Nature Reserves of the Eastern Coast of Taranto) και  το Εθνικό Πάρκο Alta Murgia (National Park of Alta Murgia).

Τη διάσκεψη χαιρέτησαν ο κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων, ο κ. Μπούρας Χρήστος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών , η κα. Καποτά Κατερίνα Info Point Officer  της Διαχειριστικής Αρχής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, ο κ. Nicola Maiellaro εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υποδομών – Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας, ο κ. Alessandro Mariggiò εκ μέρους του Περιφερειακού Πάρκου Ανατολικής Ακτής Τάραντα και ο κ. Francesco Tarantini εκ μέρους του Εθνικού Πάρκου Alta Murgia.

Στη συνέχεια,  οι εταίροι παρουσίασαν τις δράσεις που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται  στη μεθοδολογία και την διαδικασία της χαρτογράφησης των ελληνικών διαδρομών και των τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος από τον κ. Παππάς Βασίλειος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και στη παρουσίαση της δομής και των βασικών λειτουργιών της πλατφόρμας από τον κ. Nicola Maiellaro.

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την ενότητα: «Συνέργειες: Τουρισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση» στην οποία αναδείχθηκε η ανάγκη ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά και ΄Β Βαθμού και των Πανεπιστημίων της Δυτικής Ελλάδας, ενώ  παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές συναφούς  περιεχομένου.

Τέλος, ακολούθησαν ευχαριστίες από τους εταίρους του έργου σε όλους όσους υποστήριξαν και συνέβαλλαν στην υλοποίηση του έργου, ενώ κοινός στόχος αποτελεί  η συνεχιζόμενη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε η πλατφόρμα να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποτελέσει ένα ισχυρό βιώσιμο τουριστικό εργαλείο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο: ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Αλ. Υψηλάντου 114-116, Πάτρα, τηλ.: 2610 270097.

Please follow and like us: