ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δύο (2) θέσεων ψυχολόγων και δύο (2) θέσεων εργοθεραπευτών ή βοηθών εργοθεραπευτών του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δύο (2) θέσεων ψυχολόγων και δύο (2) θέσεων εργοθεραπευτών ή βοηθών εργοθεραπευτών στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.)του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»  στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

 

Το  Εργαστήρι  Ειδικής  Επαγγελματικής  Αγωγής  & Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προκηρύσσει θέσεις εργασίας για  δύο (2)  ψυχολόγους  και δύο (2)  εργοθεραπευτές ή βοηθούς  εργοθεραπευτών πλήρους  απασχόλησης  με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και ωράριο εργασίας καθημερινά 7:00π.μ -15:00μ.μ

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη μέχρι  6/10/2023στην  ιστοσελίδα www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο σπουδών.
  4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
  5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 

Η διαδικασία κάλυψης των  θέσεων και η επιλογή των υποψηφίων, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα γίνει από  επιτροπή του Εργαστηρίου στην οποία  θα κληθούν οι υποψήφιοι  για  συνέντευξη.

 

 

 

 

 

 

Πρόσθετα – επιθυμητά   προσόντα

 

  • Επαγγελματική εμπειρία στη νοητική αναπηρία
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  χειρισμού  Η/Υ.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μέχρι τις  6/10/2023  στις 14:00μ.μ

 

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή στο email: panelerg@otenet.gr ή ταχυδρομικώς ή  με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier)  στις διευθύνσεις:

 

  • Kέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι (οδός Κύπρου και Αρχ. Δαμασκηνού), Τ.Κ. 30200 ή
  • Kέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο (περιοχή ψηλογέφυρο-λειβαδάκι), Τ.Κ. 30100

 

Οι αιτήσεις πρέπει   να έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Τηλ.  Επικοινωνίας:2631025130 και  2641039750

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ