ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δύο (2) θέσεων εργασίας  εργοθεραπευτών ή βοηθών εργοθεραπευτών  στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Το  Εργαστήρι  Ειδικής  Επαγγελματικής  Αγωγής  & Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προκηρύσσει θέσεις εργασίας για δύο (2)  εργοθεραπευτές ή βοηθούς  εργοθεραπευτών πλήρους  απασχόλησης  με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και ωράριο εργασίας καθημερινά 7:00π.μ -15:00μ.μ

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη   στην  ιστοσελίδα www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ,  μέχρι  να καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις εργασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους εργοθεραπευτές  ή

Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ για τους βοηθούς εργοθεραπευτών.

  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 

Η διαδικασία κάλυψης των  θέσεων και η επιλογή των υποψηφίων, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα γίνει από  επιτροπή του Εργαστηρίου στην οποία  θα κληθούν οι υποψήφιοι  για  συνέντευξη.

Πρόσθετα – επιθυμητά   προσόντα

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητά του στα άτομα με  αναπηρία
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  χειρισμού  Η/Υ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών:

 Ανοικτή προθεσμία (μέχρι να καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις εργασίας).

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή στο email: panelerg@otenet.gr ή ταχυδρομικώς ή  με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier)  στις διευθύνσεις:

  • Kέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι (οδός Κύπρου και Αρχ. Δαμασκηνού), Τ.Κ. 30200 ή
  • Kέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο (περιοχή ψηλογέφυρο-λειβαδάκι), Τ.Κ. 30100

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:2631025130 και  2641039750

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ