Προβολή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά στην ενημέρωση των πολιτών κατά των ναρκωτικών

Ακολoυθεί κοινωνικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά στην ενημέρωση των πολιτών κατά των ναρκωτικών, καθώς και τη συνημμένη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που εγκρίνει την δωρεάν μετάδοσή του από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Χώρας για το χρονικό διάστημα από 15/10/2018 έως 15/12/2018.