Πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.»

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 -5 –2023 η συνολική συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου δράσης:  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2023»  που υλοποιήθηκε κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο 2022-2023 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.»

Το σχέδιο δράσης περιελάμβανε τέσσερις υποδράσεις:

Α) Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Python για την καταχώριση απουσιών

Β) Εξοικονόμηση ενέργειας στον τεχνητό φωτισμό

Γ) Αυτοκίνηση: τρέχουσα κατάσταση-επιλογές για το μέλλον

Δ) Συσχετισμοί βίας και εξάρτησης

Οι υποδράσεις παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε ξεχωριστές ημερομηνίες η καθεμία.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος που είχε στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των μαθητών/-τριών, ασχολήθηκαν εκτός της Α΄τάξης και οι περισσότεροι μαθητές των τομέων και ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα την παραγωγή ταινίας μικρού μήκους, την αντικατάσταση του φωτισμού του σχεδιαστηρίου του σχολείου με φωτισμό και αυτοματισμό εξοικονόμησης ενέργειας, τη συνεργασία με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, την έρευνα για την κατάσταση της αυτοκίνησης στην περιοχή μας και άλλες δράσεις όπως εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις και συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς.

Ευχαριστούμε το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «NOΗΣΙΣ» για την αρωγή  και τη συμπαράσταση, αλλά και όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Please follow and like us: