Πληρωμές σε Βιολογική Κτηνοτροφία/Γεωργία – 12,7 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 05/07/2019 έως τις 08/07/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 12.706.566,93 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 7.497 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν κυρίως στις οφειλές που υπήρχαν στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Μικρότερα ποσά δόθηκαν για δράσεις όπως οι γενετικοί πόροι, δασώσεις, απονιτροποίηση, πρόγραμμα νέων αγροτών κ.ά. Αναλυτικά το σχετικό αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

e-ea.gr