Παρουσιάστηκε «Η περί φύσεως διδασκαλία του Αριστοτέλη» στο βιβλιοπωλείο Αλ. Μοσχονά(φωτό-βίντεο)

O σύνδεσμος φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας θέλοντας να συμμετάσχει στον διετή διε­θνή εορ­τασμό που κήρυξε η UNESCO για να τιμήσει τον Αριστοτέλη, διορ­γά­νωσε  χθες βράδυ, μία εκδήλωση λόγου σε συνεργασία με την κυρία Αλεξάνδρα Μοσχονά.

DSC_1902

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Η περί φύσεως διδασκαλία του Αριστοτέλη» και παρουσίασε την αριστοτελική φυσική φιλοσοφία, σημαντικό μέρος της οποίας παρουσιά­ζε­ται στο έργο «Περί φυσικής ακροάσεως» ή «Φυσικά» του αρχαίου φιλοσόφου. Καλωσόρισμα απήφθυνε αρχικά η Αλεξάνδρα Μοσχονά η οποία ευχαρίστησε και όσους τίμησαν με την παρουσία τους την χθεσινή εκδήλωση και στην συνέχεια ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλολόγων Αιτ/νίας Ευθύμιος Αδάμης.  

Η ανάπτυξη του θέματος παρουσιάστηκε με διαλογικό τρόπο, από δύο βασικούς ομιλη­τές τον κ. Βασίλη Κάλφα και τον κ. Χάρη Ταμπάκη.

Βασικός προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πα­νε­πιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Βασίλης Κάλφας.

Ο κος Κάλφας είναι εξέχων ακαδημαϊκός δά­σκα­λος, έχει μεταφράσει και σχολιάσει επισταμένως κάποια από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά κεί­μενα της αρχαίας γραμματείας (Τίμαιο, Φυσικών Β΄, Μετά τα φυσικά Α΄, Περί γενέσεως και φθο­ράς), ενώ διευθύνει τη συστηματική έκδοση των Απά­ντων του Αριστοτέλη από τον εκδοτικό οίκο «Νή­σος». Σημειώνουμε ότι η εν λόγω έκδοση αποτε­λεί την πρώ­τη συλλογική ακαδημαϊκή προσπά­θεια στη χώρα μας να εκδοθούν τα έργα του Στα­γει­ρί­τη με έγκυρες και υπομνηματισμένες μετα­φρά­σεις.

Από τους τελευταίους τόμους μάλιστα που εκ­δό­θη­καν είναι και τα «Φυσικά» (2015), με την προσωπική ευθύνη του κου Κάλφα.

Τον βασικό ομι­λητή πλαισίωσε ο κ. Χάρης Ταμπάκης, δι­δάκτωρ Φιλοσοφίας και φιλό­λο­γος, Γενικός Γραμ­μα­τέας του Συνδέσμου φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας και η διδακτορική δια­τριβή του οποίου αφορά κατά μεγάλο μέ­ρος τα «Φυ­σικά».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17             DSC_1913-001

Φωτό-βίντεο-ρεπορτάζ: Δήμητρα Νταγιάντα