Παραδείγματα ελάφρυνσης εισφορών μη μισθωτών από το Υπουργείο-Δείτε τους πίνακες

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης σας ενημερώνει μέσω παραδειγμάτων για την ελάφρυνση των εισφορών μη μισθωτών με τους παρακάτω πίνακες: