Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου με σκοπό να αναδεικνύεται η σημασία του επαγγέλματός μας και να υπενθυμίζεται σε όλους ο καίριος ρόλος μας στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας μας.

Σύμφωνα με το Education International το κεντρικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών για το 2022 είναι ότι “η αλλαγή της εκπαίδευσης ξεκινά από τους/τις εκπαιδευτικούς”, ενώ ταυτόχρονα καλούνται τα κράτη να επενδύσουν στους/στις εκπαιδευτικούς, να τους/τις σεβαστούν και να τους/τις λάβουν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών τους πολιτικών.

Τιμούμε, λοιπόν, αυτή τη μέρα όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, ως το πρώτο σημείο σύνδεσης –  αμέσως μετά την οικογένεια- των παιδιών μας με τον κόσμο.

Τιμούμε  όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς ως τα άτομα στα οποία εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας για να τα βοηθήσουν να ανακαλύψουν, όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τον εαυτό τους μέσα από τη καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών.

Παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία με όσα μέσα και σθένος διαθέτουμε. Με ελλιπείς κτιριακές υποδομές και εκπαιδευτικά εργαλεία, με μειωμένη χρηματοδότηση και ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών και μαθητριών μας με στόχο τη γνωστική τους ανάπτυξη και τη συναισθηματική τους ευημερία. Δυστυχώς όμως η Πολιτεία αντί να είναι αρωγός αυτής της προσπάθειας, στέκεται πολλές φορές απέναντι. Έτσι και σήμερα, για ακόμη μία φορά, η αντίθεση των εκπαιδευτικών σε αλλαγές που έχουν θεσμοθετηθεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρείται να ανατραπεί μέσω της δικαστικής οδού. Παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση και να διεκδικούμε τα μέσα για τη βελτιστοποίηση της ποιότητάς της.

Ευχή μας για τη σημερινή ημέρα είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών για το 2022 να εισακουστεί και οι εκπαιδευτικοί να γίνουμε συμμέτοχοι στο διάλογο για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου σχολείου.

 

 

 

Σαράκη Μάρθα

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Πρόεδρος του Συλλόγου Α/βάθμιας Εκπ/σης

Αγρινίου – Θέρμου

“Κοσμάς ο Αιτωλός”

 

Please follow and like us: