Ο κύβος ερρίφθη. . .υποψήφιος δήμαρχος Θέρμου ο ιατρός Κώστας Απ. Κουβαράς

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση υποψηφιότητας του κ. Κώστα Απ. Κουβαρά.