Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Αιτήσεις για δυο ακόμη ημέρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23,  και στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών. Τηλ.: 2641.0.69026 – 69032.
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δεσμευτεί το ποσό των 38.000.000,00 €, εκ των οποίων τα 9.500.000,00 € είναι για τη Δράση 11.1.2:

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και τα 28.500.000,00 € για τη Δράση 11.2.2:

Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Ύψος ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους Δράση 11.1.2:

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Δείτε τους πίνακες εδώ https://www.e-ea.gr/2018/04/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-+%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85