Ολοκληρωμένη διαχείριση ζωικού κεφαλαίου

 H Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει μία καινοτόμο πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της προβατοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία.

προβατα-εα
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, για πρώτη φορά θα γίνει προσπάθεια λεπτομερούς αποτύπωσης και περιγραφής των συστημάτων εκτροφής σε διαφορετικές περιοχές του νομού.

Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η καταγραφή των κυριότερων μεθόδων εκτροφής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να προταθούν εξειδικευμένες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό της προβατοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Το επιστημονικό προσωπικό της Ένωσης Αγρινίου και οι υπεύθυνοι των κατά τόπους υποκαταστημάτων της, υπό το συντονισμό του ερευνητή του ΕΛΓΟ-Δήμητρα κου Αθανάσιου Γελασάκη, θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, η οποία θα εξελιχθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα γίνουν επί τόπου επισκέψεις σε προσεκτικά επιλεγμένες και αντιπροσωπευτικές εκτροφές σε κάθε περιοχή.

Από τις εκτροφές αυτές θα συλλεχθούν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση και τη δομή των εκτροφών, τα οποία θα αξιοποιηθούν κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας. Σε αυτή τη δεύτερη φάση της έρευνας θα δημιουργηθεί μία εκτενής βάση δεδομένων η οποία θα αξιοποιηθεί για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση, τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη των συστημάτων εκτροφής, θα διαχυθούν στους κτηνοτρόφους των περιοχών που συμμετείχαν στη μελέτη και θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξή τους κατά τη λήψη αποφάσεων και την πρόταση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκτροφών τους.

Η καταγραφή του συστήματος εκτροφής θα προσφέρεται ως υπηρεσία, αφιλοκερδώς για τους επόμενους 6 μήνες, σε κτηνοτρόφους που θέλουν να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα των εκτροφών τους, αλλά και να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ποιμνίου, στη διατροφή, καθώς και στην υγεία και στην προληπτική κτηνιατρική των ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στη μελέτη μπορείτε να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ζωοτέχνη του προγράμματος κ. Βασίλη Σταμούλη στο Εργοστάσιο Παραγωγής Σύνθετων Ζωοτροφών και Πρώτων Υλών της Ένωσης Αγρινίου στο 2641.0.69062, αλλά και με την υπεύθυνη του Κτηνιατρικού Γραφείου Παραγωγικών Ζώων κα. Αποστολία Καραμήτρου στο  2641.0.69065.

e-ea.gr