Ναύπακτος: «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου»

Με την υπ’ αριθμ. 0411/2016 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή σχεδόν στο σύνολό της η έφεση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης (προστίμου) από την ΕΔΕΛ ( Υπουργείο Οικονομικών ) συνολικού ποσού ̴ 514.000 € στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου ″ Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου″.

ΛΙΜΑΝΙ_ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ_2.JPG-500x400

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχτηκε , και αυτό αποτελεί σημαντική επιτυχία και δικαίωση για την απόλυτα τεκμηριωμένη τεχνικά και νομικά άποψη της Δημοτικής Επιχείρησης , με αποτέλεσμα η άρση καταλογισμού του σημαντικού αυτού ποσού να αφαιρεί ένα δυσβάσταχτα οικονομικό βάρος που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.