Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΠΥ-Eπανεξελέγη ως Πρόεδρος ο Απ. Τουραλιάς

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 με αντικείμενο την εκλογή νέας Διοίκησης, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Τουραλιάς Απόστολος – Πρόεδρος

Λυμπέρης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος

Χεκίμογλου Ιωάννης– Γενικός Γραμματέας

Μπαράζι – Γερουλάνου Λάρα – Μέλος

Γιαννουλάτος Σπύρος  – Μέλος

Κολιούλης Λεωνίδας  – Μέλος

Μπόκας Κωνσταντίνος  – Μέλος

Ραυτόπουλος Αναστάσιος  – Μέλος

Ντήμας Στέφανος  – Μέλος

Please follow and like us: