Νέοι οδηγοί: αίτημα στην ΕΕ να επιβάλει μηδενικά όρια για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά και τη σταδιακή πρόσβαση στις άδειες οδήγησης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (European Transport Safety Council – ETSC) καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ασφάλεια των νέων σε ηλικία οδηγών μέσω αλλαγών στο σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης, μεταξύ άλλων μέτρων, καθώς τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι χρήστες του δρόμου, ηλικίας 15 έως 30 ετών, αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο όλων των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις.

Σε έκθεση που μόλις δημοσιεύτηκε, το ETSC αναφέρει ότι το 2019, 5.182 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίες συγκρούσεις στις 25 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι θάνατοι στο δρόμο νέων ηλικίας 15 έως 30 ετών στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο των θανάτων από όλες τις αιτίες σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Περίπου το 40% των θανάτων στους δρόμους της ΕΕ οφείλονται σε συγκρούσεις που εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι νέοι οδηγοί ή αναβάτες μηχανοκίνητων δικύκλων.

Οι συνολικοί αριθμοί καλύπτουν μια τεράστια ανισότητα μεταξύ των φύλων. Η έκθεση αναφέρει ότι οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 81% του συνόλου των θανάτων νέων ηλικίας 15-30 ετών από τροχαίες συγκρούσεις. Η μεγάλη διαφορά στη θνησιμότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στους δρόμους παραμένει ακόμη και εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι άνδρες οδηγούν περισσότερο από ότι οι γυναίκες.

Οι συγγραφείς της έκθεσης αναφέρουν ότι, ενώ οι νέοι αποτελούν από μόνοι τους ομάδα υψηλού κινδύνου, οι περισσότεροι νέοι δεν οδηγούν επισφαλώς εσκεμμένα. Οι κίνδυνοι για τους νέους οδηγούς και αναβάτες προέρχονται από την απειρία, την ανωριμότητα και τον τρόπο ζωής που συνδέονται με την ηλικία και το φύλο τους. Τα δεδομένα δείχνουν ότι όσο πιο νωρίς ξεκινάει ένα άτομο να οδηγεί μόνο του χωρίς περιορισμούς, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει μια θανατηφόρα σύγκρουση, ιδιαίτερα αν είναι κάτω των 18 ετών.

Τα συστήματα σταδιακής απόκτησης άδειας οδήγησης έχουν αξιολογηθεί από μια σειρά μελετών οι οποίες δείχνουν μια μείωση στις συγκρούσεις. Τα συστήματα αυτού του είδους θέτουν πρόσθετους περιορισμούς στους νεότερους οδηγούς κατά τα πρώτα χρόνια οδήγησης, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν εμπειρία περιορίζοντας παράλληλα ορισμένες καταστάσεις υψηλού κινδύνου.

Οι θάνατοι νέων, ιδιαίτερα οι ανδρών, είναι υπερβολικά πολλοί όταν πρόκειται για τροχαίες συγκρούσεις που συνδέονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή/και ναρκωτικών. Η εφαρμογή και αυστηροποίηση των νόμιμων ορίων συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα (BAC) και η βελτίωση της παρεχόμενης βοήθειας σε όσους εντοπίζονται με προβλήματα αλκοόλ και ναρκωτικών μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη αυτών των θανάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος τους κανόνες για τις άδειες οδήγησης, με μια επικαιροποιημένη νομική πρόταση να αναμένεται τους επόμενους 18 μήνες. Το ETSC καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει να τεθεί ουσιαστικά μηδενικό όριο στο αλκοόλ για την οδήγηση (το ισχύον είναι 0,2 γρ./λίτρο αίματος) – ένα μέτρο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νεότερους οδηγούς. Όσον αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, το ETSC θα ήθελε επίσης να δει ένα πανευρωπαϊκό όριο μηδενικής ανοχής για τα παράνομα ψυχοτρόπα ναρκωτικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση από τη διεύθυνση https://www.etsc.eu/PinFlash41

 

 

————

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) Το ETSC είναι ένας ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες και αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στις μεταφορές στην Ευρώπη. https://etsc.eu

Σχετικά με το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που ιδρύθηκε το 2005 με όραμα έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα και σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη στήριξη της Πολιτείας σε πολιτικές και δράσεις πρόληψης για τη μείωση της τροχαίων δυστυχημάτων, μέσα από την ενημέρωση, έρευνα και εκπαίδευση για την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.

http://www.ioas.gr/